Terug naar je eigen natuur

Duurzame zelfzorg

De afgelopen 17 jaar werkte ik in psychiatrische centra, ondersteunde ik psychische revalidatie trajecten en behandelde ik mensen met fysieke en mentale (vaak stress gerelateerde) klachten in mijn praktijk. Heel vaak stelde ik me deze vraag:

Zou dit traject van revalidatie niet vlotter verlopen, mocht er iets eerder zijn ingegrepen?

Vaak sukkelen mensen heel lang met chronische klachten vooraleer er stappen worden gezet. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met zijn allen nog meer aan preventie kunnen doen. Daarom heb ik Groenhart opgericht, als zijweg binnen mijn praktijk (www.praktijk-demonie.be).

Ik hoop om met het aanbod binnen Groenhart mensen ervan te overtuigen dat een duurzame zelfzorg ons voor een stuk kan behoeden voor langdurige chronische problemen. Het gaat om dichter in contact staan met je lichaam, tijdig lichaamssignalen herkennen en er op inspelen. Daarnaast is zelfzorg een vorm van respect voor jezelf. Duurzaamheid wordt op alle vlakken fel gepromoot, volledig terecht, maar laten we vooral onszelf niet vergeten.

Het tempo waarop we leven brengt ons bewust handelen in het gedrang. Bewust zijn van wat we in onze mond steken, bewust worden van wat we voelen, zien, horen en ruiken... Vaak maken we hier geen tijd voor. Logisch dat de stress rond ons en in ons alsmaar toeneemt.

In Groenhart schakelen we de natuur in als groene buffer tegen deze spanningen. De natuur en haar wetten lopen in ons door als mens. En net zoals de jaarringen rond het hart van een boom, verzamelen wij met de jaren niet alleen kennis en wijsheid in ons hoofd, maar vooral ook rond ons voelend hart. En deze afdruk is voor ieder van ons uniek en persoonlijk.

Via workshops, trainingen en sessies probeer ik jullie tools aan te reiken die voor ieder op zijn of haar manier haalbaar zijn om toe te passen in het dagelijkse leven.

Ik baseer me op oeroude natuurprincipes die ik combineer met de meest recente en wetenschappelijke inzichten over de samenwerking tussen hart en brein.


Ik hoop jullie te kunnen inspireren en te introduceren in de boeiende wereld van je eigen natuur,

Hannelore

Samen met psychotherapeut Vincent Duyck vorm ik als kinesist Praktijk Demonie, Individuele lichamelijke en/of fysieke gezondheidscoaching kan er onder kinesitherapeutische of psychotherapeutische behandeling. 

Meer info op www.praktijk-demonie.be

In 2019 schreef ik het boek Klein geluk, 10 eenvoudige sleutels om sterker in het leven te staan, uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts. Dit boek werd goed onthaald omwille van zijn praktische inzetbaarheid. Voor de illustraties deed ik beroep op Klaas Verplancke. Rechtstreeks te koop bij mij, in de boekhandel of online bij de uitgeverij.

Bekijk deze reportage op Tendens (Focus & WTV) over het boek.